• Professional iş stoly telefon şekili 35KG dyrnak buraw maşyny
  • Professional iş stoly telefon şekili 35KG dyrnak buraw maşyny
  • Professional iş stoly telefon şekili 35KG dyrnak buraw maşyny
  • Professional iş stoly telefon şekili 35KG dyrnak buraw maşyny
  • Professional iş stoly telefon şekili 35KG dyrnak buraw maşyny
  • Professional iş stoly telefon şekili 35KG dyrnak buraw maşyny

Professional iş stoly telefon şekili 35KG dyrnak buraw maşyny

Gysga düşündiriş:

Täze geliş!“Misbeauty Desktop” telefon görnüşi Nail Drill SN364M, “gözellik salonyňyza öýe getirmäge” we proýekt ýaly öz manikýurlaryňyzy ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän 35,000 RPM ýokary ýadrosyz hereketlendiriji bilen üpjün edilýär.Funksional, köptaraply we asuda, dyrnak ideg weteranlary we täze gelenler üçin möhüm gural.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Coreless Motor

“Coreless Motor” -y täzeläň: Täzelenen ýokary hilli göteriji ýadrosyz hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan bu elektrik dyrnak faýly, tizlik dolandyryş düwmesini aýlap, hatda ýokary tizlikde (0-35000 RPM) hem oňat işlemäge mümkinçilik berýär.Salonda ýa-da öýde hünärmen tehnikler we dyrnak okuwçylary üçin amatly, pes ýylylyk we pes ses bilen ultra-tekiz işlemek.

Düwme düwmesi

Gowy önümler hatda güýjüňizi hem sarp etmeýär.Buttonönekeý düwme dizaýny täze gelenler üçin aňsat.Iki el degirmek usuly bar, birinjisi, başlamak üçin degmek,

场景 图 03
场景 图 02

Stol telefon dizaýny

Telefon stolunyň dizaýnyny ulanmak has amatly bolup biler, Iş paneliniň 45 dereje meýli, ulanyjylara has amatly bolan ýüz bilen ýüzbe-ýüz bolýar.

Hiç haçan boş ýer ýitirmäň, iş paneliniň egrilen boşlugy buraw bölekleriniň öňüni almak üçin ulanylýar

Akylly LCD ekrany

Işleýiş ýagdaýyňyz, RPM, ugur we batareýa ýaly ekranda görkeziler, hemmesi bir seredişde düşnüklidir.

Işlemek aňsat

Ugry üýtgetmek üçin F-Öňe we R-Ters düwmeler.Çep we sag eli üçin ajaýyp.Bükülen gulp ulgamy dyrnak buraw böleklerini üýtgetmegi aňsatlaşdyrýar.

Easyeňil ulanmak üçin akylly oýnamak / pauza gözegçilik

7 7 buraw bitli saklaýjy bilen asetona çydamly gutarnykly dolandyryş gutusy

Des Iş stolunda aňsat zarýad almak üçin akylly zarýad bazasy

110 110 / 220V wolt awtomatiki çalyşmak

黑色 07

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň