• önüm_banner

Dyrnak çotgasy

  • Professional 100% Kolinskiý Sable akril dyrnak çotgalary

    Professional 100% Kolinskiý Sable akril dyrnak çotgalary

    9 dürli ölçegdäki Dyrnak Art Liner çotgalary dürli şekilde we ululykda bolýar, şonuň üçin oýulan güller, dyrnaklary uzaltmak we ş.m.Dowam etmek üçin döredilen bu çotga, pikirleriňizi dyrnagyňyza ýetirmek üçin iň oňat materiallardan 100% elde işlenip düzüldi.Kristal kesilen akril tutawaçdan, asetona çydamly bazadan we akril amaly üçin egrilik dizaýnyndan.