• Tolkunly LCD ekran hünärmen çotgasyz 35K dyrnak buraw maşyny
 • Tolkunly LCD ekran hünärmen çotgasyz 35K dyrnak buraw maşyny
 • Tolkunly LCD ekran hünärmen çotgasyz 35K dyrnak buraw maşyny
 • Tolkunly LCD ekran hünärmen çotgasyz 35K dyrnak buraw maşyny
 • Tolkunly LCD ekran hünärmen çotgasyz 35K dyrnak buraw maşyny
 • Tolkunly LCD ekran hünärmen çotgasyz 35K dyrnak buraw maşyny
 • Tolkunly LCD ekran hünärmen çotgasyz 35K dyrnak buraw maşyny

Tolkunly LCD ekran hünärmen çotgasyz 35K dyrnak buraw maşyny

Gysga düşündiriş:

Professional dyrnak buraw öndürijisi, 35000 RPM bilen çotgasyz.Her möwsümde täze stilleri çykaryň.LCD displeý bilen, Super asuda we ulanmak üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jiklik

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Şahadatnama:

Dyrnak burawynyň adapterinde CE şahadatnamasy bar.

Dyrnak burawlaýjy maşyn, has ygtybarly we has çydamly CE şahadatnamasyny tassyklady.

85w ýokary güýçli çotgasyz motor:

El bölegi, magnit güýji, ýokary tork we 20 000 sagatdan gowrak ömri bilen hereket edýän çotgasyz hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr,

çotganyň hereketlendirijisinden pes ýylylyk we pes ses.Aslynda puluňyzy we wagtyňyzy tygşytlaýar.

6
6

Tizlik we batareýanyň kuwwatyny görkezmek E-faýl:

ýokary we sazlanyp bilinýän RPM (0-35000 RPM), sanly tizligi arassalamak, aňsat tizligi dolandyrmak, has takyk dyrnak üwemek.

Wibrasiýa bolmazdan çalt tizlik.Salonda hünär taýdan ulanmak we öýde başlaýanlar üçin amatly manikýur we pedikýur tejribesi bilen üpjün etmek üçin amatlydyr

Zarýad berilýän we göçme:

Takmynan 3 sagat zarýad alandan soň, bu dyrnak matkasy rozetkany dakmazdan ulanyp biler we 10 sagat iş dowam eder.

Ykjam ululygy we ýeňil agramy bilen gurmak we sökmek aňsat bolup biler.

Hil kepilligi:

* Biz elmydama 1 ýyl kepillik hödürleýäris.Kepillik çäginde, haýsydyr bir önümiň tassyklanylandan soň hil meselesi bar bolsa.
* Müşderiniň ýaramaz işlemegi sebäpli ýüze çykandygyny tassyklasak, kepillik nädogry.
* Bejerip biljekdigiňizi tassyklasak, eltip bermek arkaly täze çalyşýan bölekleri iberip bileris.
* Nädogry önümleri bejerip bilmejekdigiňizi tassyklasak, size indiki sargyt üçin çalyşmak ýa-da karz bermek üçin täze maşynlar hödürläris.
satuwdan soň gowy hyzmat etmek üçin elimizden gelenini ederis,
häzirki wagtda köp müşderi bilen hemişe uzak möhletli iş alyp barmagyň usuly şu

Göçme çeňňek dizaýny

Ony guşagyňyza, biliňize asyp, sumkaňyza ýa-da gapagyňyza salyp bilersiňiz.Islän wagtyňyz we islendik ýerde ulanyp bilersiňiz.

Easyeňil ulanmak üçin akylly oýnamak / pauza gözegçilik

7 7 buraw bitli saklaýjy bilen asetona çydamly gutarnykly dolandyryş gutusy

Des Iş stolunda aňsat zarýad almak üçin akylly zarýad bazasy

110 110 / 220V wolt awtomatiki çalyşmak

场景 图 03

 • Öňki:
 • Indiki:

 • SN358GS (带 底座) _01 SN358GS (带 底座) _02 SN358GS (带 底座) _03 SN358GS (带 底座) _04 SN358GS (带 底座) _05 SN358GS (带 底座) _06 SN358GS (带 底座) _07 SN358GS (带 底座) _08 SN358GS (带 底座) _09 SN358GS (带 底座) _10 SN358GS (带 底座) _11 SN358GS (带 底座) _12

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň