• önüm_banner

Dyrnak çyrasy

 • Akylly datçik bilen innowasion gel mini dyrnagy çyrasy

  Akylly datçik bilen innowasion gel mini dyrnagy çyrasy

  * Innowasiýa gel dyrnagy çyrasy

  * USB kabeli we ulanyjy gollanmasy

  * Easyönekeý we çalt DIY dyrnak sungaty üçin

  * Ykjam we ýakymly dizaýn

  1. 2022-nji ýylda iň täze, iň çalt, iň ussat, dyrnagy güýçlendirmek.

  2. Flexi-fit, Dyrnaga ajaýyp, Ulanmak aňsat.

 • Pro Cure simsiz 48w LED UV çyrasy

  Pro Cure simsiz 48w LED UV çyrasy

  SN468 LED UV dyrnak çyra monjuklarymyzyň hersinde ýokary ýagtylyk we ýagtylyk netijeliligi, pes elektrik energiýasy sarp edilişi, uzak ömri bolan Qualityokary hilli TaiWan çipi bar.Bu çyranyň ýokary güýji, pes yssylygy bilen ajaýyp bejergisi bar, zyýany ýok we jelleriňizi çalt we täsirli guradyň.UV jeli, UV rezin, poli jel bilen oňat gabat gelýär.

 • Powerokary kuwwatly 96W RED çyra simsiz LED UV dyrnak çyrasy

  Powerokary kuwwatly 96W RED çyra simsiz LED UV dyrnak çyrasy

  Dyrnak tehnologiýasyny öwrenýänler ýa-da ykdysady, ýöne täsirli lampa gözleýän hünärmenler üçin iň oňat dyrnak çyrasy.

  Strategiki taýdan ýerleşdirilen ýokary hilli UV / LED monjuklary bilen bäş barmagyň hemmesini bejermek ukybyna eýe.

  Öňki görnüş düwmeleri, hereket sensory 10sek, 30 sek, 60 sek we 99 sekunt taýmer, çykarylýan lýubo we 28800 mAh akkumulýator bilen aňsatlyk bilen guruldy.

  Batareýa 12 sagada çenli iş wagty, doly zarýad beriş wagty @ 2,5 sagat

 • GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w

  GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w

  Dyrnak gözelligi pudagy elmydama hyýalyňyzdan has çalt üýtgeýär.Edil iň täze zarýad berilýän fleş bejergisi ýaly güýçli fokusly lampa ýaly, Gelişiň häzirki wagtda ABŞ-nyň dyrnak gözellik bazarynda şuňa meňzeş birini satýandygyny bilmersiňiz.

  Softumşak jel maslahatlaryny bejermek we jeli çalt bejermek üçin ýörite döredildi.360 dereje erkinlik bilen, bir barmak dyrnagyny takyk we güýçli guradyp bilýär.Bu hakykatdanam innowasion dizaýn we ýokary hyzmat göwrümli salonlar üçin dyrnak çyrasyna ajaýyp goşundy.

  Misbeauty FOCUSED BEAM LED NAIL çyrasy gelýär!UV dyrnak çyrasy we LED yşyklandyryş köp funksiýaly salon derejeli dyrnak çeper guraly - 30-60-njy ýyllarda dyrnak ýelimli akril gel dyrnaklaryny çalt bejermek, giň yşyklandyryş diapazony üçin sazlanylýan ýagtylyk burçy, aňsat işlemek üçin zarýad berilýän simsiz dizaýn, dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrýar. manikýur pedikýur işleýär.Bu çyranyň ýokary güýji, pes yssylygy bilen ajaýyp bejergisi bar, zyýany ýok we jelleriňizi çalt we täsirli guradyň.

 • Pro Cure Cordless 96w LED UV çyrasy

  Pro Cure Cordless 96w LED UV çyrasy

  Nädogry zarýad berilýän simsiz UV LED dyrnak çyrasy 96Watt ýokary güýçli goşa yşyk çeşmesi hünärmen dyrnak çyrasy.Onda 15600mA zarýad berilýän batareýalar, göçme tutawaç, wagty we güýji we aňsat işlemegi görkezmek üçin uly LCD duýgur ekran paneli, aýrylýan magnit lýuboý, 4 taýmer sazlamasy, uly bejeriş meýdançasy we awtomatiki datçik bar.

  Zarýad berilýän batareýa bilen çalt zarýad bermek: Gurlan 15600mAH batareýa bilen, LED / UV dyrnak çyrasy daşarda ulanmak üçin ajaýyp, dyrnak çyralary 3 sagat doly zarýaddan soň 12 sagatlap ulanylyp bilner.

 • Pro Cure simsiz 48w Gyzyl çyra UV yşyk çyrasy

  Pro Cure simsiz 48w Gyzyl çyra UV yşyk çyrasy

  “Misbeauty SN468 48W” ýokary hilli abs plastmassadan ýasalan LED UV dyrnak çyrasy, 36pc LG ýokary güýçli LED yşyk monjuklarynyň doly goşundysy bilen iň soňky dyrnak guradyjy çyradyr.Easyönekeý we salonyň ýokary hilli öý manikýurlary üçin LED UV gel dyrnaklarynyň ähli görnüşlerini çalt bejermek üçin ajaýyp çözgüt.

  【Powerokary güýçli goşa ýagtylyk çeşmesi】 485nm-405nm tolkun uzynlygy çykýan 48W güýçli LED UV dyrnak çyrasy, çalt guradylan LED we UV jel polişleriniň köpüsini çalt guradýar, Dyrnak UV jelini, UV ýokarky palto, UV Builder Gel we dyrnak jeli.