• GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny 35.000RPM
  • GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny 35.000RPM
  • GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny 35.000RPM
  • GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny 35.000RPM
  • GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny 35.000RPM
  • GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny 35.000RPM

GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny 35.000RPM

Gysga düşündiriş:

Täze geliş!Misbeauty Nail Drill SN362M, “gözellik salonyňyza öýüňize getirmäge” we proýekt ýaly öz manikýurlaryňyzy ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän 35,000 RPM ýokary ýadrosyz hereketlendiriji bilen gelýär.Funksional, köptaraply we asuda, dyrnak ideg weteranlary we täze gelenler üçin möhüm gural.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Hünärmenler üçin pursat täzeläň: Nädogry zarýad berilýän ýadro dyrnagy burawy gelýär!Misbeauty dyrnak burawyndan ýasalan motor täzelenmesi, öňküsinden has gowy öndürijilik.Has güýçli, has köp iş wagty, az gyzmak we bökdençlikler, az titremek we ses, az geýmek we hyzmat etmek.Manikýur we pedikýur zerurlyklaryňyza laýyk gelýän professional salon derejeli dyrnak buraw maşyny.

Gaýtadan zarýad berilýän simsiz dyrnak burawy: Gurlan 2000mAh zarýad berilýän Li-ion batareýasy bilen, SN362M simsiz dyrnak burawy, diňe 2 sagat zarýad bilen 10 sagatdan köp ulanmagy üpjün edýär.Işleýiş ýagdaýyňyz, akylly LCD ekranda görkeziler, şol sanda RPM, ugur we batareýa, hemmesi bir seredişde düşnüklidir.Islendik ýerde işlemek azatlygy, hatda elektrik rozetkasy hem ýok.

sn362m (2)
sn362m (1)

“Coreless Motor” -y täzeläň: Täzelenen ýokary hilli göteriji ýadrosyz hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan bu elektrik dyrnak faýly, tizlik dolandyryş düwmesini aýlap, hatda ýokary tizlikde (0-35000 RPM) hem oňat işlemäge mümkinçilik berýär.Salonda ýa-da öýde hünärmen tehnikler we dyrnak okuwçylary üçin amatly, pes ýylylyk we pes ses bilen ultra-tekiz işlemek.

Ykjam we ýeňil: Göçme guşak gysgyç dizaýny bilen, bu elektrik dyrnak filtri has ýeňil bolup, ony biliňize asmaga mümkinçilik berýär we uzak wagtlap ulanylandan soň eliňiziň çişmegine ýol bermeýär.Syýahat sumkanyňyza ýa-da haltaňyza gaplamak ýeterlikdir, islän wagtyňyz DIY dyrnak sungatyndan lezzet alyň.

Köpugurly dyrnak toplumy: 6 görnüşli professional metal / karbid / keramiki dyrnak buraw bölekleri bilen (şeýle hem her dürli 3/32 “çeňňek bitleri bilen işleýär) bu efile kesmek, üwemek, oýmak, kesmek, ýuwmak üçin birnäçe manikýur zerurlyklaryny kanagatlandyrýar. dyrnak sungatynyň hemmesi, şeýle hem kesikulyň aýrylmagy.

sn362m (6)
sn362m (5)
sn362m (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň