• GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny
  • GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny
  • GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny
  • GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny
  • GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny
  • GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny

GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI Dyrnak buraw maşyny

Gysga düşündiriş:

Iň ýokary çotgasyz hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan SN357GS, ömri 10000 sagatdan gowrak.Andokary we sazlanyp bilinýän RPM (0-35,000) bilen güýçli, pes ýylylyk we pes ses.Akylly LCD ekrany we çalt zarýad ulgamy bilen 8 sagatdan gowrak ulanylyşyň zarýad berilýän dizaýny.

Dok ulgamyna zarýad bermek, stansiýa arkaly iş stoly dyrnak hyzmaty üçin işlemek üçin dyrnak stoluna gowy ýerleşdirilip bilner. Elektron faýly zarýad beriş stansiýasy arkaly zarýad bermek has amatly, gönüden-göni zarýad bermek üçin enjamy goýmagyň zerurlygy ýok adapter arkaly.

Işlemek aňsat we iki eliňiz üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jiklikler

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Iň ýokary çotgasyz motor - ýokary netijelilik

SN357GS has ýokary çykaryş güýjüni, kiçi göwrümini we agramyny, has gowy ýylylygyň ýaýramagyny we netijeliligini, has giň işleýiş tizligini we gaty pes elektrik sesini birleşdirýän çişsiz hereketlendiriji bilen gelýär.8-10 sagat Batareýanyň ömri 3 sagat doly zarýaddan soň.

Lighteňil we asuda, saklamak üçin amatly

Lighteňil el eseri, ajaýyp güýçli, asuda we rahat işleýär!Wibrasiýany zordan duýup bilersiňiz.Bu size asuda we gaty hezil manikýur tejribesini berýär.

GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞ DÖWRÜN DURMUŞ MASHINASY 35.000RPM (1)
GRADIENT Reňkli PORTABLE WE DESKTOP ÇYKYRYJY DÖWRÜN DURMUŞ MASHINASY 35.000RPM (5)

Gaýtadan zarýad berilýän dizaýn

Gurlan 2000mAh zarýad berilýän Li-ion batareýasy bilen, Sparkle Pro çalt zarýad ulgamy bilen 2-2,5 sagat zarýad üçin 8 sagatdan köp ulanmagy üpjün edýär.

Akylly LCD ekrany

Işleýiş ýagdaýyňyz, RPM, ugur we batareýa ýaly ekranda görkeziler, hemmesi bir seredişde düşnüklidir.

Işlemek aňsat

Ugry üýtgetmek üçin F-Öňe we R-Ters düwmeler.Çep we sag eli üçin ajaýyp.Bükülen gulp ulgamy dyrnak buraw böleklerini üýtgetmegi aňsatlaşdyrýar.

Göçme çeňňek dizaýny

Ony guşagyňyza, biliňize asyp, sumkaňyza ýa-da gapagyňyza salyp bilersiňiz.Islän wagtyňyz we islendik ýerde ulanyp bilersiňiz.

Easyeňil ulanmak üçin akylly oýnamak / pauza gözegçilik

7 7 buraw bitli saklaýjy bilen asetona çydamly gutarnykly dolandyryş gutusy

Des Iş stolunda aňsat zarýad almak üçin akylly zarýad bazasy

110 110 / 220V wolt awtomatiki çalyşmak

GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI DÖWRÜN DÖWRÜN MAZINASY 35.000RPM (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞ DÖWRÜN DÖWRÜN MASHINASY 35.000RPM (7) GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI DÖWRÜN DÖWRÜN MAZINASY 35.000RPM (8) GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI DÖWRÜN DÖWRÜN MAZINASY 35.000RPM (9) GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP ÇYKYRYJY DÖWRÜN DURMUŞ MASHINASY 35.000RPM (10) GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP ÇYKYRYJY DÖWRÜN DURMUŞ MASHINASY 35.000RPM (11) GRADIENT Reňkli PORTABLE WE DESKTOP ÇYKYRYJY DÖWRÜN DURMUŞ MASHINASY 35.000RPM (12) GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞ DÖWRÜN DÖWRÜN MASHINASY 35.000RPM (13) GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI DÖWRÜN DÖWRÜN MAZINASY 35.000RPM (14) GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP ÇYKYRYJY DÖWRÜN DURMUŞ MASHINASY 35.000RPM (15) GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI DÖWRÜN DÖWRÜN MAZINASY 35.000RPM (16) GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI DÖWRÜN DÖWRÜN MAZINASY 35.000RPM (17) GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞ DÖWRÜN DÖWRÜN MASHINASY 35.000RPM (18) GRADIENT Reňkli GÖRNÜŞLI WE DESKTOP ÇYKAN DÖWRÜN DÖWRÜN MASHINASY 35.000RPM (19)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň