• GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w
 • GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w
 • GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w
 • GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w
 • GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w
 • GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w

GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w

Gysga düşündiriş:

Dyrnak gözelligi pudagy elmydama hyýalyňyzdan has çalt üýtgeýär.Edil iň täze zarýad berilýän fleş bejergisi ýaly güýçli fokusly lampa ýaly, Gelişiň häzirki wagtda ABŞ-nyň dyrnak gözellik bazarynda şuňa meňzeş birini satýandygyny bilmersiňiz.

Softumşak jel maslahatlaryny bejermek we jeli çalt bejermek üçin ýörite döredildi.360 dereje erkinlik bilen, bir barmak dyrnagyny takyk we güýçli guradyp bilýär.Bu hakykatdanam innowasion dizaýn we ýokary hyzmat göwrümli salonlar üçin dyrnak çyrasyna ajaýyp goşundy.

Misbeauty FOCUSED BEAM LED NAIL çyrasy gelýär!UV dyrnak çyrasy we LED yşyklandyryş köp funksiýaly salon derejeli dyrnak çeper guraly - 30-60-njy ýyllarda dyrnak ýelimli akril gel dyrnaklaryny çalt bejermek, giň yşyklandyryş diapazony üçin sazlanylýan ýagtylyk burçy, aňsat işlemek üçin zarýad berilýän simsiz dizaýn, dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrýar. manikýur pedikýur işleýär.Bu çyranyň ýokary güýji, pes yssylygy bilen ajaýyp bejergisi bar, zyýany ýok we jelleriňizi çalt we täsirli guradyň.


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jiklikler

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Batareýanyň zarýad görkezijisi

360 dereje erkinligi sazlap bolýar

Ansat zarýad bermek üçin USB dizaýny

Uly batareýanyň göwrümi 2500mAH

18w-3pcs 365 + 405nm ýokary güýçli yşyklandyryjylar

ON / OFF & 30s / 60s Timer düwmesine basyň

Çykyş: 5V / 2A + giriş: 100-240V 50 / 60Hz

Fokusirlenen şöhle üçin optiki mikro aýna aýna

Alýumin şöhlelendiriji käse hatda ýagtylygy paýlamak üçin

Batareýanyň iş wagty 3 sagatdan doly zarýad alandan 10 sagat soň

GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w (3)
GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w (4)

Agyr stansiýa amatly iş stoly dyrnak hyzmaty üçin durnukly ýagdaýy üpjün edýär

“LED Beam” tehnologiýasy bilen çalt, hatda fleş bejergisini dyrnak hyzmatlaryna birleşdiriň

Tehniki fleş bejergisi wagtynda amaly ýagdaýyny we basyşyny saklamaga mümkinçilik bermek üçin döredildi.

Bu “Touch LED” ýokary hyzmat göwrümli salonlar üçin hünärmen dyrnak çyrasy üçin ajaýyp goşundy.

Täze gelen zarýad berilýän fleş bejergisi çyrany güýçli fokusly şöhle bilen paýlaşanyma begenýärin.

Softumşak jel maslahatlaryny bejermek we jeli çalt bejermek üçin ýörite döredildi.

Indi ABŞ-da dyrnak hünärmenleri üçin zerur gural boldy.

360 dereje erkinlik dyrnaklary has anyk bejermek aňsat.

Biziň dizaýnymyz häzirki wagtda bazardaky 99% meňzeş dizaýndan has gowy

18w çenli has güýçli

Takyk bejermek we aňsat işlemek üçin Timer 30s / 60s degiň

Optiki mikro aýna aýna + Fokusirlenen şöhle üçin alýumin şöhlelendiriji käse

Iş stolunyň dyrnak hyzmaty üçin has durnukly ýagdaýy üpjün etmek üçin has agyr stansiýa

GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w (5)
GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w (6)

Beýlekilerden görýän 10 usd töweregi arzan dizaýn ýaly däl-de, diňe birinji seredişde 100% ýokary derejeli dizaýn

Has köp güýç, has uly batareýa, has durnukly durmak, “Timer 30s / 60s”

Belki, ABŞ-da häzirki wagtda “Gelish” fash bejeriş duýgur çyranyň gaty gowy satylýandygyny bilýän bolsaňyz gerek

Newöne täze dizaýnymyz, gaty gowy bahadan Gelişden has gowy

Has güýçli / has uly batareýa 、 has durnukly durmak / Timer 30s / 60s /


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Jikme-jiklikler (5) Jikme-jiklikler (6) Jikme-jiklikler (7) Jikme-jiklikler (8) Jikme-jiklikler (1) Jikme-jiklikler (2) Jikme-jiklikler (3) Jikme-jiklikler (4)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary