• önüm_banner

Dyrnak buraw bitleri

  • Unglemgoşar örtügi 1 volfram karbid dyrnagy buraw bitleri

    Unglemgoşar örtügi 1 volfram karbid dyrnagy buraw bitleri

    Keramiki dyrnak buraw bitleri toplumy (7 sany): Premium keramiki material - Iň oňat keramiki materialdan ýasalan, gaty geýilýän we ulanmaga çydamly, ajaýyp ýylylyk ýaýramagy bilen bitler uzak wagtlap ulanylanda gyzgyn bolmaz.

    Gel we akril dyrnaklary ýitileşdirip, üwürip, arassalap, oýup, ýumşadyp, ýalpyldadyp we jel we akril dyrnaklary üýtgedip bilersiňiz, dyrnaklaryň ösmegine itergi berip, dyrnaklaryňyzy sagdyn saklap bilersiňiz.Bazardaky elektrik dyrnak faýllarynyň köpüsine laýyk gelýär.

    Dyrnak guraly UV ýeňil arassalaýjy guty: Dyrnak guraly UV ýeňil arassalaýjy guty, dyrnak buraw bölekleri, dyrnak tozany aýyrýan çotga, polat gyrasy kesiji, galp dyrnak dilimleri ýaly dyrnak gurallarynyň üstünde görüp bilmeýän bakteriýalary öldürmäge kömek edýär. we ş.m.Mundan başga-da, Bluetooth nauşniklerini, sagatlaryny we beýleki ownuk zatlary arassalap biler.Göçme we zarýad berilýän.Seni saklamak üçin