• önüm_banner

Dykyz dyrnak çyrasy

 • Pro Cure simsiz 48w LED UV çyrasy

  Pro Cure simsiz 48w LED UV çyrasy

  SN468 LED UV dyrnak çyra monjuklarymyzyň hersinde ýokary ýagtylyk we ýagtylyk netijeliligi, pes elektrik energiýasy sarp edilişi, uzak ömri bolan Qualityokary hilli TaiWan çipi bar.Bu çyranyň ýokary güýji, pes yssylygy bilen ajaýyp bejergisi bar, zyýany ýok we jelleriňizi çalt we täsirli guradyň.UV jeli, UV rezin, poli jel bilen oňat gabat gelýär.

 • Powerokary kuwwatly 96W RED çyra simsiz LED UV dyrnak çyrasy

  Powerokary kuwwatly 96W RED çyra simsiz LED UV dyrnak çyrasy

  Dyrnak tehnologiýasyny öwrenýänler ýa-da ykdysady, ýöne täsirli lampa gözleýän hünärmenler üçin iň oňat dyrnak çyrasy.

  Strategiki taýdan ýerleşdirilen ýokary hilli UV / LED monjuklary bilen bäş barmagyň hemmesini bejermek ukybyna eýe.

  Öňki görnüş düwmeleri, hereket sensory 10sek, 30 sek, 60 sek we 99 sekunt taýmer, çykarylýan lýubo we 28800 mAh akkumulýator bilen aňsatlyk bilen guruldy.

  Batareýa 12 sagada çenli iş wagty, doly zarýad beriş wagty @ 2,5 sagat

 • Pro Cure Cordless 96w LED UV çyrasy

  Pro Cure Cordless 96w LED UV çyrasy

  Nädogry zarýad berilýän simsiz UV LED dyrnak çyrasy 96Watt ýokary güýçli goşa yşyk çeşmesi hünärmen dyrnak çyrasy.Onda 15600mA zarýad berilýän batareýalar, göçme tutawaç, wagty we güýji we aňsat işlemegi görkezmek üçin uly LCD duýgur ekran paneli, aýrylýan magnit lýuboý, 4 taýmer sazlamasy, uly bejeriş meýdançasy we awtomatiki datçik bar.

  Zarýad berilýän batareýa bilen çalt zarýad bermek: Gurlan 15600mAH batareýa bilen, LED / UV dyrnak çyrasy daşarda ulanmak üçin ajaýyp, dyrnak çyralary 3 sagat doly zarýaddan soň 12 sagatlap ulanylyp bilner.

 • Pro Cure simsiz 48w Gyzyl çyra UV yşyk çyrasy

  Pro Cure simsiz 48w Gyzyl çyra UV yşyk çyrasy

  “Misbeauty SN468 48W” ýokary hilli abs plastmassadan ýasalan LED UV dyrnak çyrasy, 36pc LG ýokary güýçli LED yşyk monjuklarynyň doly goşundysy bilen iň soňky dyrnak guradyjy çyradyr.Easyönekeý we salonyň ýokary hilli öý manikýurlary üçin LED UV gel dyrnaklarynyň ähli görnüşlerini çalt bejermek üçin ajaýyp çözgüt.

  【Powerokary güýçli goşa ýagtylyk çeşmesi】 485nm-405nm tolkun uzynlygy çykýan 48W güýçli LED UV dyrnak çyrasy, çalt guradylan LED we UV jel polişleriniň köpüsini çalt guradýar, Dyrnak UV jelini, UV ýokarky palto, UV Builder Gel we dyrnak jeli.