• Powerokary kuwwatly 96W RED çyra simsiz LED UV dyrnak çyrasy
  • Powerokary kuwwatly 96W RED çyra simsiz LED UV dyrnak çyrasy
  • Powerokary kuwwatly 96W RED çyra simsiz LED UV dyrnak çyrasy
  • Powerokary kuwwatly 96W RED çyra simsiz LED UV dyrnak çyrasy
  • Powerokary kuwwatly 96W RED çyra simsiz LED UV dyrnak çyrasy
  • Powerokary kuwwatly 96W RED çyra simsiz LED UV dyrnak çyrasy

Powerokary kuwwatly 96W RED çyra simsiz LED UV dyrnak çyrasy

Gysga düşündiriş:

Dyrnak tehnologiýasyny öwrenýänler ýa-da ykdysady, ýöne täsirli lampa gözleýän hünärmenler üçin iň oňat dyrnak çyrasy.

Strategiki taýdan ýerleşdirilen ýokary hilli UV / LED monjuklary bilen bäş barmagyň hemmesini bejermek ukybyna eýe.

Öňki görnüş düwmeleri, hereket sensory 10sek, 30 sek, 60 sek we 99 sekunt taýmer, çykarylýan lýubo we 28800 mAh akkumulýator bilen aňsatlyk bilen guruldy.

Batareýa 12 sagada çenli iş wagty, doly zarýad beriş wagty @ 2,5 sagat


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jiklikler

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

28800mA çenli ilkinji iň uly batareýa kuwwaty

SN459 gaty uly batareýa, Batareýanyň iş wagty 12 sagada çenli, doly zarýad beriş wagty @ 2,5 sagat.

Dyrnak işinde aladasyz goýuň, batareýanyň ömrüniň ýeterlik däldigi barada alada etmeli däl

Barmagy bejermekde özboluşly dizaýn bilen dünýäniň ilkinji çyrasy,

Ajaýyp burçly iki tarapa 3 krowat.

场景 图 3
场景 图 1

Aňsat götermek üçin göçme Hanlde

Işiň bulaşyklygynda göçme önümler eliňizi boşadyp biler

Dizaýner, bir eli bilen dyrnak çyrasyny aňsatlyk bilen göterip bilýän SN459 üçin tutawaç ýasady

Akylly LCD ekrany

Işleýiş ýagdaýyňyz, taýmer, ugur we batareýa ýaly ekranda görkeziler, hemmesi bir seredişde düşnüklidir.

Timmer görnüşleri

Öňünden kesgitlenen 4 wagt gözegçiligi: 10s, 30s, 60s we 90s rejesi,

zerurlygyňyza görä aňsatlyk bilen saýlap bilersiňiz

Dyrnaklaryň her görnüşine laýyk gelýär: Güýçli 52 PCS LED yşyk monjuklary, her dürli gel dyrnaklaryny, UV jeli, UV rezini, poli jel, gurluşykçy / uzaldyjy jel, dyrnak heýkeltaraşlygy gurap bilýän goşa ýagtylyk çeşmesi tehnologiýasyny (365nm-400nm) kabul edýär. jel, kerpiç daşlary ýelim we ş.m.

50,000H Ömrüň hiç wagt gurşun lampalaryny çalyşmagy zerur däl
Çykyş: 13.5V / 2A

Bölümönümiň ululygy: 280 * 220 * 100mm

2 Reňk: Ak we Gara

场景 图 2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • SN459 详情 页 _01 SN459 详情 页 _02 SN459 详情 页 _03 SN459 详情 页 _04 SN459 详情 页 _05 SN459 详情 页 _06 SN459 详情 页 _07 SN459 详情 页 _08 SN459 详情 页 _09

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň