• Pro Cure Cordless 96w LED UV çyrasy
  • Pro Cure Cordless 96w LED UV çyrasy
  • Pro Cure Cordless 96w LED UV çyrasy
  • Pro Cure Cordless 96w LED UV çyrasy
  • Pro Cure Cordless 96w LED UV çyrasy
  • Pro Cure Cordless 96w LED UV çyrasy

Pro Cure Cordless 96w LED UV çyrasy

Gysga düşündiriş:

Nädogry zarýad berilýän simsiz UV LED dyrnak çyrasy 96Watt ýokary güýçli goşa yşyk çeşmesi hünärmen dyrnak çyrasy.Onda 15600mA zarýad berilýän batareýalar, göçme tutawaç, wagty we güýji we aňsat işlemegi görkezmek üçin uly LCD duýgur ekran paneli, aýrylýan magnit lýuboý, 4 taýmer sazlamasy, uly bejeriş meýdançasy we awtomatiki datçik bar.

Zarýad berilýän batareýa bilen çalt zarýad bermek: Gurlan 15600mAH batareýa bilen, LED / UV dyrnak çyrasy daşarda ulanmak üçin ajaýyp, dyrnak çyralary 3 sagat doly zarýaddan soň 12 sagatlap ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jiklikler

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Duýgur ekran paneli bolan uly LCD ekran: Duýgur ekran dolandyryşy UV LED gel dyrnak çyrasy, sanalmagy we güýç ýagdaýyny görkezmek üçin uly LCD ekran ekrany bilen gelýär.

Öňünden kesgitlenen 4 wagt gözegçiligi: 10s, 30s, 60s we 90s rejesi, zerurlygyňyza görä aňsatlyk bilen saýlap bilersiňiz.

Göçme we amatly: Dyrnagy guradyjy lampany tutawajy göterýän islendik ýerde ulanyp bilersiňiz.Açyk dizaýn bilen, manikýur we pedikur üçin has amatly we arassalamak aňsat.

Pro Cure Cordless 96w LED UV çyrasy (2)
Pro Cure Cordless 96w LED UV çyrasy (4)

Uly bejeriş meýdançasy: 5 barmak / 5 aýagyň hemmesini bir gezek bejerip bilersiňiz.

Dyrnaklaryň her görnüşine laýyk gelýär: Güýçli 42 PCS LED yşyk monjuklary, her dürli gel dyrnaklaryny, UV jeli, UV rezini, poli jel, gurluşykçy / uzaldyjy jel, dyrnak heýkeltaraşlygy gurap bilýän goşa ýagtylyk çeşmesi tehnologiýasyny (365nm-400nm) kabul edýär. jel, kerpiç daşlary ýelim we ş.m.

Speedokary tizlikli bejeriş tehnologiýasy: Dyrnak çyrasy 42pc çydamly 365 nm +400 nm uzynlykdaky UV / LED yşyk monjuklary bilen iki tarapynda ýeňil monjuklar bilen gelýär, adaty UV dyrnak çyrasyndan 5-10 esse çalt bejerýär.Adaty UV dyrnak çyrasyndan ýa-da LED dyrnak çyrasyndan has çalt, has ygtybarly, pes yssy.

Awtomatiki datçik: LED dyrnak çyrasy infragyzyl induksiýa bilen awtomatiki işledilip bilner: elleriňizi maşyna salyň we 15 sekunt işleýär we elleriňizi aýyranyňyzda guramagy bes edýär.

Pro Cure Cordless 96w LED UV çyrasy (5)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • SN475 (1) SN475 (3) SN475 (2) SN475 (4) SN475 (5) SN475 (10) SN475 (9) SN475 (8) SN475 (6) SN475 (7)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň