Mini dyrnak çyrasy

 • Akylly datçik bilen innowasion gel mini dyrnagy çyrasy

  Akylly datçik bilen innowasion gel mini dyrnagy çyrasy

  * Innowasiýa gel dyrnagy çyrasy

  * USB kabeli we ulanyjy gollanmasy

  * Easyönekeý we çalt DIY dyrnak sungaty üçin

  * Ykjam we ýakymly dizaýn

  1. 2022-nji ýylda iň täze, iň çalt, iň ussat, dyrnagy güýçlendirmek.

  2. Flexi-fit, Dyrnaga ajaýyp, Ulanmak aňsat.

 • GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w

  GÖRNÜŞLI WE DESKTOP GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLI BEAM LED Dyrnak çyrasy 18w

  Dyrnak gözelligi pudagy elmydama hyýalyňyzdan has çalt üýtgeýär.Edil iň täze zarýad berilýän fleş bejergisi ýaly güýçli fokusly lampa ýaly, Gelişiň häzirki wagtda ABŞ-nyň dyrnak gözellik bazarynda şuňa meňzeş birini satýandygyny bilmersiňiz.

  Softumşak jel maslahatlaryny bejermek we jeli çalt bejermek üçin ýörite döredildi.360 dereje erkinlik bilen, bir barmak dyrnagyny takyk we güýçli guradyp bilýär.Bu hakykatdanam innowasion dizaýn we ýokary hyzmat göwrümli salonlar üçin dyrnak çyrasyna ajaýyp goşundy.

  Misbeauty FOCUSED BEAM LED NAIL çyrasy gelýär!UV dyrnak çyrasy we LED yşyklandyryş köp funksiýaly salon derejeli dyrnak çeper guraly - 30-60-njy ýyllarda dyrnak ýelimli akril gel dyrnaklaryny çalt bejermek, giň yşyklandyryş diapazony üçin sazlanylýan ýagtylyk burçy, aňsat işlemek üçin zarýad berilýän simsiz dizaýn, dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrýar. manikýur pedikýur işleýär.Bu çyranyň ýokary güýji, pes yssylygy bilen ajaýyp bejergisi bar, zyýany ýok we jelleriňizi çalt we täsirli guradyň.