• Unglemgoşar örtügi 1 volfram karbid dyrnagy buraw bitleri
  • Unglemgoşar örtügi 1 volfram karbid dyrnagy buraw bitleri
  • Unglemgoşar örtügi 1 volfram karbid dyrnagy buraw bitleri
  • Unglemgoşar örtügi 1 volfram karbid dyrnagy buraw bitleri
  • Unglemgoşar örtügi 1 volfram karbid dyrnagy buraw bitleri
  • Unglemgoşar örtügi 1 volfram karbid dyrnagy buraw bitleri

Unglemgoşar örtügi 1 volfram karbid dyrnagy buraw bitleri

Gysga düşündiriş:

Keramiki dyrnak buraw bitleri toplumy (7 sany): Premium keramiki material - Iň oňat keramiki materialdan ýasalan, gaty geýilýän we ulanmaga çydamly, ajaýyp ýylylyk ýaýramagy bilen bitler uzak wagtlap ulanylanda gyzgyn bolmaz.

Gel we akril dyrnaklary ýitileşdirip, üwürip, arassalap, oýup, ýumşadyp, ýalpyldadyp we jel we akril dyrnaklary üýtgedip bilersiňiz, dyrnaklaryň ösmegine itergi berip, dyrnaklaryňyzy sagdyn saklap bilersiňiz.Bazardaky elektrik dyrnak faýllarynyň köpüsine laýyk gelýär.

Dyrnak guraly UV ýeňil arassalaýjy guty: Dyrnak guraly UV ýeňil arassalaýjy guty, dyrnak buraw bölekleri, dyrnak tozany aýyrýan çotga, polat gyrasy kesiji, galp dyrnak dilimleri ýaly dyrnak gurallarynyň üstünde görüp bilmeýän bakteriýalary öldürmäge kömek edýär. we ş.m.Mundan başga-da, Bluetooth nauşniklerini, sagatlaryny we beýleki ownuk zatlary arassalap biler.Göçme we zarýad berilýän.Seni saklamak üçin


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Keramiki dyrnak buraw bitleri toplumy (7 sany):

Premium keramiki material - Iň ýokary keramiki materialdan ýasalan bu dyrnak çeper gurallary gaty geýinýär we ulanmaga çydamly, ajaýyp ýylylyk ýaýramagy bilen bitler uzak wagtlap ulanylanda gyzgyn bolmaz.

Kesgitli we ulanmak aňsat - Bu dyrnak buraw bölekleriniň toplumyna 7 dürli gural bar - bir gödek keramiki bit, iki sany inçe keramiki bit, üç sany orta ölçegli keramiki bit, siz ýitileşdirip, üwürip, arassalap, oýup, ýumşadyp, ýalpyldadyp we üýtgedip bilersiňiz. jel we akril dyrnaklar, dyrnaklaryň ösmegine itergi berýär we dyrnaklaryňyzy sagdyn saklaýar.

Unglemgoşar örtügi 1 volfram karbid dyrnagy buraw bitleri (6)
Unglemgoşar örtügi 1 volfram karbid dyrnagy buraw bitleri (5)

Şahsy peýdalanmak we arassalamak - Keramiki material poslama we posa çydamly, şeýle hem dyrnaklaryňyza dykylmaýar, tekiz ýüzüni suw bilen arassalamak aňsat, dyrnaklaryňyz üçin gaty howpsuz.

Univershliumumy Ölçeg - Professional 3/32 "poslamaýan polatdan ýasalan diametri bazardaky elektrik manikýur dyrnak faýllarynyň köpüsine laýyk gelýär.

Funksiýa - Dyrnaklary owadanlamak, dyrnaklary ýuwmak, dyrnaklary arassalamak we ideg etmek, gabyklamak we ş.m., manikýur, pedikur ulanmak we ş.m. üçin amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary