Täze geliş hünärli ýokary derejeli çotgasyz dyrnak buraw maşyny

Täze önüm çykarylyşy (1)

Yzygiderli täzelenmek isleýän kompaniýada esasy tehnologiýa, Güýçli R&D topary we ajaýyp üpjünçilik zynjyry bolmaly.

Bu ýokary hilli önümleriň ösmegi üçin zerur şertdir.

Bir marka diňe üznüksiz täzelikler bilen bu pudakda öňdebaryjy bolup biler. Misbeauty 2022-nji ýylyň ikinji ýarymynda başga bir pudagy haýran galdyrýar:

Misbeauty-nyň iň soňky flagman önümi, çotgasyz dyrnak burawy 2022-nji ýylyň iýul aýynda resmi taýdan çykar.

Bu ýokary derejeli çotgasyz dyrnak buraw maşynynyň adyny SN363 diýip atlandyrýarys.

Iň ýokary çotgasyz hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan SN363, ömri 10000 sagatdan gowrak.Andokary we sazlanyp bilinýän RPM (0-35,000) bilen güýçli, pes ýylylyk we pes ses.Akylly LCD ekrany we çalt zarýad ulgamy bilen 8 sagatdan gowrak ulanylyşyň zarýad berilýän dizaýny.Işlemek aňsat we iki eliňiz üçin ajaýyp.

Bu gezek ulanyja ajaýyp görnüş we duýgy getirýän dyrnak buraw materialy üçin ýokary hilli metal material saýladyk.Enjamy goramak üçin, enjamy örtmek üçin aseton subutnamasy bolan PC korpusyny aldyk we el işini ýerleşdirdik.

Suw damjasynyň ekranynyň dizaýny bu önümiň daşky görnüşini özboluşly edýär.

Täze önüm çykarylyşy (2)
Täze önüm çykarylyşy (3)

Gaýtadan zarýad berilýän dizaýn

Içinde uly zarýad berilýän Li-ion batareýasy bilen, “Sparkle Pro” çalt zarýad ulgamy bilen 2-2,5 sagat zarýad üçin 8 sagatdan köp ulanmagy üpjün edýär.

Akylly LCD ekrany

Işleýiş ýagdaýyňyz, RPM, ugur we batareýa ýaly ekranda görkeziler, hemmesi bir seredişde düşnüklidir.

Işlemek aňsat

Ugry üýtgetmek üçin F-Öňe we R-Ters düwmeler.Çep we sag eli üçin ajaýyp.Bükülen gulp ulgamy dyrnak buraw böleklerini üýtgetmegi aňsatlaşdyrýar.

Göçme çeňňek dizaýny

Ony guşagyňyza, biliňize asyp, sumkaňyza ýa-da gapagyňyza salyp bilersiňiz.Islän wagtyňyz we islendik ýerde ulanyp bilersiňiz.


Iş wagty: Iýul-18-2022