• Professional 100% Kolinskiý Sable akril dyrnak çotgalary
 • Professional 100% Kolinskiý Sable akril dyrnak çotgalary
 • Professional 100% Kolinskiý Sable akril dyrnak çotgalary
 • Professional 100% Kolinskiý Sable akril dyrnak çotgalary
 • Professional 100% Kolinskiý Sable akril dyrnak çotgalary
 • Professional 100% Kolinskiý Sable akril dyrnak çotgalary

Professional 100% Kolinskiý Sable akril dyrnak çotgalary

Gysga düşündiriş:

9 dürli ölçegdäki Dyrnak Art Liner çotgalary dürli şekilde we ululykda bolýar, şonuň üçin oýulan güller, dyrnaklary uzaltmak we ş.m.Dowam etmek üçin döredilen bu çotga, pikirleriňizi dyrnagyňyza ýetirmek üçin iň oňat materiallardan 100% elde işlenip düzüldi.Kristal kesilen akril tutawaçdan, asetona çydamly bazadan we akril amaly üçin egrilik dizaýnyndan.


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jiklikler

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Önümimizde iň ýokary hilli çotgany ulanmakdan lezzet almak üçin diňe 100% arassa kolinskiý saçyň bardygyny üpjün etdik!

Uzak dowam edýän çotga - “Misbeauty” çotgasynyň her bölegi ýokary öndürijilik bilen goldanylmagy üçin premium materiallardan ýasalýar.

Dürli ululyklar bar - Ölçegleriň diapazony 8-den 24-e çenli bolýar we olary islän görnüşiňizde birleşdirip bilersiňiz.

Kolinskiý akril dyrnak çotgasy (3)
Kolinskiý akril dyrnak çotgasy (4)

100% Arassa Kolinskiý

Baş material: Kolinskiý Sable

Tutuş material: Gyzyl agaç

Professional we şahsy dyrnak salony üçin ajaýyp täze we ýokary hilli.

Tegelek tekiz kellesi bolan bu çotga we jel gurluşykçysy üçin iň oňat çotga öwrülýän kellesi gysyldy.

Kolinskiý saçlaryndan ýasalan çotgalar iň oňat elýeterli bolup, ajaýyp emeli dyrnak ýasamak netijelerini hödürleýär.

Bu çotga tegelek bolup, çotganyň düýbünde gysylan, takyk we gözegçilik üçin amatly nokady saklap, tekiz garnyny ýasaýar.

Kolinskiý akril dyrnak çotgasy (5)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • KNB13 (5) KNB13 (6) KNB13 (7) KNB13 (8) KNB13 (1) KNB13 (2) KNB13 (3) KNB13 (4)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary